blog img

Lập báo cáo quan trắc môi trường tại Long An

Quan trắc môi trường tại Long An?

Tiềm năng phát triển kinh tế tại Long An: Long An hoàn toàn có đủ cơ hội, lợi thế để phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, lấy khoa học, công nghệ cao làm nên tảng… Khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đô thị hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; tạo bước đột phát để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững để đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Long An cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đề ra các định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao thông minh.

Hiện nay, UBND tỉnh Long An đã cụ thể hóa chủ trương tiếp nhận ngành nghề, về việc ban hành danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư; ngành nghề tiếp nhận đầu tư có điều kiện; ngành nghề tạm dừng tiếp nhận đầu tư; ngành nghề được xem xét tiếp nhận đầu tư ngoài KCN – CCN trên địa bàn tỉnh Long An

Công tác bảo vệ môi trường  tại các khu công nghiệp- cụm công nghiệp  luôn được các cơ quan chức năng tỉnh Long An thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt là công tác quản lý môi trường về nước thải, khí thải, chất thải luôn được quan tâm quản lý tại các cơ sở sản xuất, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường định kỳ gửi lên cơ quan nhà nước kiểm tra và theo dõi.

LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÔNG TY BAO BÌ GIẤY
LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÔNG TY BAO BÌ GIẤY

Quy trình hoạt động phát sinh ô nhiễm của công ty sản xuất bao bì giấy

SƠ ĐỒ SẢN XUẤT HỘP GIẤY

SƠ ĐỒ SẢN XUẤT HỘP GIẤY

Nguồn ô nhiễm phát sinh ô nhiễm từ hoạt động sản xuất bao bì giấy

 • Nước thải sinh hoạt của công nhân viên (dự án có nấu ăn) có thành phần ô nhiễm là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất hữu cơ, vi sinh vật
 • Bụi phát sinh từ quá trình cắt giấy.
 • Khí thải từ lò hơi: tải lượng bụi (0,66 kg/h), SO2 (0,002 kg/h), NOx (0,051 kg/h), CO (1,95 kg/h); nồng độ bụi (1,120 mg/Nm3), SO2 (3,39 mg/Nm3), NOx (86,51 mg/Nm3), CO (308 mg/Nm3);
 • Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại từ quá trình sản xuất
 • Chất thải rắn công nghiệp thông thường: từ sinh hoạt của công nhân viên và từ quá trình sản xuất

Lấy mẫu quan trắc môi trường tại Long An

 • Khảo sát hiện trạng hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Xác định các nguồn ô nhiễm và mức độ tác hại của chúng đối với môi trường
 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.
 • Khi lập kế hoạch quan trắc phải bao hàm các nội dung chính như sau:
 • Xác định nội dung nhiệm vụ đợt quan trắc: địa điểm/trạm vị, các thông số cần đo đạc, các loại mẫu cần lấy, thời gian thực hiện.
 • Xác định yêu cầu về nhân lực tham gia (số lượng, lĩnh vực chuyên môn).
 • Yêu cầu về trang thiết bị.
 • Lập kế hoạch lấy mẫu.
 • Phương pháp lấy mẫu và phân tích.
 • Kinh phí cho chương trình quan trắc và QA/QC
 • Các vấn đề đảm bảo an toàn con người, thiết bị cho các hoạt động quan trắc nhất là quan trắc trên sông, bao gồm:
 • Các biện pháp, phương tiện bảo đảm an toàn (người và thiết bị);
 • Phương án cứu hộ;
 • Liệt kê những vùng nước xoáy, bãi cát ngầm trong vùng quan trắc để tàu thuyền né tránh;
 • Những yếu tố thời tiết bất thường có thể xẩy ra trong thời gian quan trắc.

Kết quả quan trắc môi trường của công ty

Kết quả không khí

Kết quả

thử nghiệm

Thông số
Độ ồn

(dBA)

Bụi

(mg/m3)

SO2

(mg/m3)

NO2

(mg/m3)

CO

(mg/m3)

 Khu vực sản xuất 64,4 0,120 0,076 0,050 3,32
QCVN 24:2016/BYT ≤ 85
QĐ 3733/2002/ QĐ – BYT 8 10 10 40

Kết quả phân tích khí thải lò hơi

Stt Thông số Đơn  vị Phương pháp thử nghiệm Kết quả thử nghiệm QCVN 19 : 2009/BTNMT

CỘT B

Ống khói lò hơi
01 Bụi tổng mg/Nm3 TCVN 5977 – 2009 92,3 200
02 CO mg/Nm3 TCVN 7242 – 2003 543 1000
03 SO2 mg/Nm3 TCVN 6750 – 2000 212 500
04 NOx mg/Nm3 TCVN 7142 – 2003 245 850
05 Lưu lượng m3/h USEPA METHOD 2

Hồ sơ pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường

      Khi thực hiện hồ sơ lập báo cáo quan trắc môi trường cần chuẩn bị đầy đủ các pháp lý như sau

 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết, đề án, phiếu đạt tiêu chuẩn môi trường
 • Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 • Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, sinh hoạt, công nghiệp
 • Chứng từ gom chất thải nguy hại 1 năm, biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt, công nghiệp
 • Hóa đơn điện nước
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước ( nếu có)
 • Giấy phép khai thác nước ngầm( nếu có)
 • Cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất quy mô công suất và các biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu

Lựa chọn Công ty môi trường Đoàn Gia Phát lập quan trắc môi trường tại Long An

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trườnglập báo cáo quan trắc môi trường tại Long An cho nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực ngành nghề và các tỉnh thành khác nhau chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng và tin tưởng.

Quan trắc môi trường là công tác cần thực hiện định kỳ hàng năm để đánh giá được biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu tại công ty có đạt hiệu quả hay không, tiếp tục duy trì hay phải có biện pháp cải tạo lại hiện trạng.  Hiện nay báo cáo quan trắc môi trường còn được gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Quý khách hàng khi có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ sau để tư vấn hỗ trợ và nhận giá ưu đãi nhất.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn

Xem thêm tại: https://moitruongdgp.com/.