Facade vách mặt dựng trang trí

Đoàn Gia Phát là nhà thầu thiết kế thi công lắp dựng facade vách mặt dựng nhôm, alu, thép, gỗ …cho mặt tiền của các dự án

Gia công cơ khí

Công ty gia công cơ khí Đoàn Gia Phát chuyên gia công bồn bể chứa nước, khung kèo thép, cơ khí môi trường, xây dựng dân dụng công nghiệp

Hệ thống xử lý nước cấp

Công ty xử lý nước cấp Đoàn Gia Phát chuyên thiết kế lập dự toán thi công lắp đặt vận hành hệ thống xử lý nước cấp nước giếng

Hệ thống xử lý khí thải

Công ty xử lý khí thải Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn thiết kế thi công lắp đặt vận hành bảo trì hệ thống xử lý khí thải trên toàn quốc

Hệ thống xử lý nước thải

Công ty xử lý nước thải Đoàn Gia Phát chuyên thiết kế thi công lắp đặt vận hành bảo trì sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Tư vấn hồ sơ môi trường

Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Đoàn Gia Phát sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành các hồ sơ thủ tục môi trường theo đúng quy định của pháp luật