single page feature image

    Thông tin liên hệ

  • 232/16/7 Hiệp Thành 13, KP 5, Hiệp Thành, Quận 12
  • 0917330133
  • doangiaphat@dgpgroup.vn

Hệ thống xử lý nước thải 500m3 khu dân cư Lago Centro City

Hệ thống xử lý nước thải 500m3 khu dân cư Lago Centro City đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A với công nghệ sinh học MBBR