blog img

CÔNG TY TƯ VẤN LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Quý khách hàng là doanh nghiệp là công ty sản xuất đang trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất phát sinh chất thải nguy hại cần tìm hiểu về quy trình thu gom chất thải thủ tục pháp lý cần thực hiện về chất thải nguy hại hãy liên hệ với Công ty môi trường Đoàn Gia Phát để được tư vấn về lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và những thủ tục liên quan khi phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động theo hotline 0917330133

LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

TẠI SAO PHẢI THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều vướng mắc và khó khăn trong việc phân biệt được đâu là chất thải nguy hại và hầu như các doanh nghiệp đều đặt câu hỏi công ty sản xuất không liên quan gì đến hóa chất đến chất thải nguy hại và quá trình hoạt động của họ không phát sinh chất thải nguy hại, tuy nhiên hầu Hầu hết tất cả các ngành nghề đều phát sinh chất thải nguy hại tùy theo mỗi lĩnh vực mà phát sinh chất thải nguy hại đặc trưng cho từng ngành.

 • Nguồn sinh hoạt: các acquy, pin hỏng, đèn huỳnh quang thải,chất thải có thành phần sơn – vecni – chất kết dính- chất bịt kín – mực in, thuốc diệt trừ các loài gây hại.
 • Dịch vụ: Tráng phim, chất thải từ chăm sóc y tế, hoá trị liệu, chất thải phóng xạ,…
 • Công nghiệp: Mạ kim loại là các kim loại nặng Cr, Ni, dung dịch axit,..
  • Khoáng sản: Quặng sắt, quặng sulfua thải, bùn thải và chất thải có chứa dầu, hắc ín thải…
  • Cơ khí: Chất thải có chứa amiăng, xăng-dầu – nhớt thải, sáp – mỡ thải, bùn thải từ thiết bị chặn dầu- tách dầu, bùn thải hoặc chất thải có chứa halogen hữu cơ…
  • Điện: Các thiết bị điện có PCB, CFC, HCFC, HFC, amiăng…
 • Nông nghiệp:
  • Trồng trọt: Bao bì thuốc trừ sâu, các thuốc trừ sâu cấm sử dụng, các loại thuốc hết hạn sử dụng,…
  • Chăn nuôi: Kim tiêm, vỏ chai thuốc,… chứa dược phẩm gây độc tế bào (cytotoxic và cytostatic), gia súc – gia cầm chết do dịch bệnh.

Nhìn chung nguồn phát sinh chất thải nguy hại phần lớn xuất phát từ các hoạt động công nghiệp. Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp. Dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác,… Hoặc tương tác với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người. Đây thường là các chất thải lỏng, khí nén hoặc các chất oxy hóa,…

Vì vậy khi lượng chất thải nguy hại phát sinh quý doanh nghiệp cần phải tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý, đồng thời cần tiến hành đăng ký lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại lên cơ quan nhà nước để thuận lợi cho quá trình thu gom và quản lý chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Ngoài ra định kỳ hàng năm chủ doanh nghiệp phải tiến hành báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại gửi lên cơ quan nhà nước để quản lý và theo dõi (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm).

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Các đối tượng lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại như sau:

a.Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.

b. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hạimà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ:

 •  Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
 •  Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khój phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
 • Cơ sở dầu khí ngoài biển

CƠ QUAN TIỆP NHẬN LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Phòng Quản lý chất thải rắn của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ  sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.

LUẬT NGHỊ ĐỊNH THÔNG TƯ VỀ LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại;
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
 • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 • Khảo sát thu thập thông tin dữ liệu về hiện trạng công ty, tình hình hoạt động sản xuất, máy móc nguyên nhiên liệu, sản phẩm….
 • Thu thập thông tin về cân bằng nguyên liệu đầu vào ra, lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh
 • Thống kê mã chất thải nguy hại
 • Tổng hợp lập báo cáo trình sổ chủ nguồn thải chất thải chất thải nguy hại lên Sở Tài Nguyên và Môi Trường.

PHÁP LÝ CẦN THIẾT LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 • Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định về hồ sơ môi trường của doanh nghiệp như dtm, kế hoạch, cam kết đình kèm hồ sơ
 • Đơn xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại;
 • Thống kê đầy đủ số lượng chất thải nguy hại phát sinh.

Trên đây là bài viết về thủ tục lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại để giúp quý khách hàng có cái nhìn khách quan hơn về việc quản lý chất thải nguy hại đúng theo quy định pháp luật, ngoài ra để tìm hiểu thêm về chất thải nguy hại quý khách hàng có thể tham khảo các bài viết trên webside sau: https://moitruongdgp.com/thu-tuc-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai.html

Hiện nay công ty môi trường Đoàn Gia phát luôn hỗ trợ quý khách hàng 24/24 các câu hỏi về thủ tục hồ sơ môi trường, chúng tôi luôn cập nhật mới nhất các quy  định của nhà nước. Khách hàng có nhu cầu tìm đơn vị tư vấn uy tín chất lượng để thực hiện hồ sơ thì hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn