blog img

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐOÀN GIA PHÁT CHUYÊN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Công Ty Môi trường Đoàn Gia Phát  là công ty chuyên tư vấn về thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp các công ty sản xuất. Qúy công ty có kế hoạch đi vào hoạt động sản xuất đang có nhu cầu thực hiện lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, tư vấn về thụ tục pháp lý về hồ sơ môi trường trước khi đi vào hoạt động ổn định thì hãy liên hệ với số điện thoại 0917330133 để được tư vấn và hỗ trợ.

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY VIỆT NAM MỘC BÀI
LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY VIỆT NAM MỘC BÀI

TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN HỒ SƠ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hiện nay nhằm quản lý các doanh nghiệp, công ty sản xuất được chặt chẽ hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì nhà nước đã ban hành các văn bản luật, nghị định thông tư hướng dẫn cho các công ty trước khi đi vào hoạt động cần phải có những bộ hồ sơ pháp lý quan trọng về môi trường, hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường là một trong những hồ sơ môi trường rất quan trọng của một doanh nghiệp được thực hiện trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ dựa vào quy mô công suất hoạt động, ngành nghề của công ty nhằm đánh giá các tác động môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

NGHỊ ĐỊNH THÔNG TƯ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH12 có hiệu lực;
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 40/2019-NĐ-CP Ngày 13/5/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN LẬP HỒ SƠ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các đối tượng thực hiện lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau

a. Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

b. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỒ SƠ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý – địa chất – vi khí hậu – thủy văn.
 • Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.
 • Xác định đánh giá các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Cam kết của doanh nghiệp về môi trường

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ  KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Khảo sát thu thập thông tin dư án. Khảo sát vị trí địa lý, địa hình, Thu thập tài liệu điều kiện tự nhiên, địa chất, thủy văn, khí hậu, điều kiện phát triển kinh tế xã hội khu vực
 • Khảo sát thu thập hiện trạng môi trường tiến hành đo đạc mẫu nền
 • Tổng hợp thông tin khảo sát dự án và các giấy tờ pháp lý văn bản lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Trình chủ đầu tư phê duyệt nội dung và trình nộp cơ quan nhà nước
 • Thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường tại dự án
 •  Hoàn chỉnh hồ sơ chỉnh sửa theo ý kiến của cơ quan nhà nước trình lên cơ quan nhà nước ra quyết định

CƠ QUAN XÁC NHẬN HỒ SƠ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm xác nhận đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 và dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật bảo vệ môi trường;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019, trừ các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

LỰA CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG UY TÍN CHẤT LƯỢNG

Hồ sơ kế hoạch môi trường là một trong những hồ sơ quan trọng đối với doanh nghiệp vì vậy quý khách hàng cần chọn 1 đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm và có năng lực trong hoạt động tư vấn. Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp trên toàn quốc cùng với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư môi trường có trình độ chuyên môn cao sẽ hỗ trợ toàn bộ thông tin khi bạn cần, chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách hàng dịch vụ uy tín chất lượng nhất.

Ngoài ra quý khách hàng còn có thể tham khảo các bài viết của công ty chúng tôi trên webside: https://moitruongdgp.com/ke-hoach-bao-ve-moi-truong

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn