blog img

Giới thiệu về Công ty môi trường Đoàn Gia Phát lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

        Công Ty Môi trường Đoàn Gia Phát trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau trên toàn quốc, vì vậy quý khách hàng đang có kế hoạch lập hồ sơ môi trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hãy liên hệ với số điện thoại 0917.330.133 để được tư vấn và hỗ trợ.

Lập báo cáo đánh giá tác động bệnh viện tâm trí sài gòn
Lập báo cáo đánh giá tác động bệnh viện tâm trí sài gòn

Lý dó vì sao lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

       Hiện nay có rất nhiều khách hàng đang gặp nhiều vướng mắc và khó khăn trong quá trình hoạt động vì các vấn đề liên quan đến hồ sơ thủ tục môi trường nếu không thực hiện đúng theo quy trình và hồ sơ thì sẽ gây khó khăn ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất.

       Quá trình hoạt động sản xuất của công ty sẽ gây rất nhiều các tác động môi trường tùy theo quy mô ngành nghề sản xuất, các chất thải chủ yếu nước thải khí thải sẽ gây ra các tác động về môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

       Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự báo các tác động xảy ra trong quá trình hoạt động  sản xuất từ đó đề xuất ra các biện pháp giảm thiếu tối đa các tác động đến môi trường  giúp cho cơ quan nhà nước kiểm soát được tình hình hoạt động của công ty và các biện pháp bảo vệ môi trường của công ty thực hiện.

Đối tượng thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

       1.Đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II cột 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

       2.Dự án không thuộc danh mục cột 3 phụ lục II có phát sinh tổng lượng nước thải công nghiệp từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên (trừ dự án nuôi trồng thủy sản) hoặc từ 20.000 m3 khí thải/giờ hoặc 10 tấn chất thải rắn/ngày (24 giờ) trở lên.

       3.Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.

       4.Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

           a) Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

           b) Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

           c) Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nội dung tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý – địa chất – vi khí hậu – thủy văn.
 • Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…
 • Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Cam kết của doanh nghiệp về môi trường

Quy trình thực hiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường

 • Khảo sát thu thập thông tin dư án. Khảo sát vị trí địa lý, địa hình, Thu thập tài liệu điều kiện tự nhiên, địa chất, thủy văn, khí hậu, điều kiện phát triển kinh tế xã hội khu vực
 • Khảo sát thu thập hiện trạng môi trường tiến hành đo đạc mẫu nền
 • Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư, ủy ban nhân dân phường xã tại khu vực dự án
 • Tham vấn ý kiến chuyên gia đối với các dự án thuộc phụ lục IIA
 • Tổng hợp thông tin khảo sát dự án và các giấy tờ pháp lý văn bản lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Trình chủ đầu tư phê duyệt nội dung và trình nộp cơ quan nhà nước
 • Thẩm định ra hội đồng thẩm định hồ sơ lấy ý kiến đóng góp của các sở ban ngành để hoàn chỉnh hồ sơ
 •  Hoàn chỉnh hồ sơ trình lên cơ quan nhà nước ra quyết định

Văn bản pháp luật

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH12 có hiệu lực;
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 40/2019-NĐ-CP Ngày 13/5/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Lý do vì sao lựa chọn Công ty Đoàn Gia Phát thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường

       Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp trên toàn quốc cùng với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư môi trường có trình độ chuyên môn cao sẽ hỗ trợ toàn bộ thông tin khi bạn cần. Hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là 1 trong những hồ sơ cực kỳ khó, đòi hỏi phải có kinh nghiệm và năng lực để được cơ quan chức năng phê duyệt vì vậy quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau để thực hiện hồ sơ uy tín chất lượng giá cả hợp lý và thời gian nhánh chóng nhất

       Ngoài ra quý khách hàng còn có thể tham khảo các bài viết về hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty chúng tôi trên webside: https://moitruongdgp.com/danh-gia-tac-dong-moi-truong 

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn