blog img

Thời hạn để hoàn thiện ĐTM sau khi thẩm định là bao lâu? Trường hợp dự án có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thì chủ dự án cần làm những gì? 

Hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một trong những hồ sơ môi trường mà chủ dự án cần phải có khi chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án. Quá trình thực hiện hồ sơ báo cáo ĐTM cần phải trải qua nhiều giai đoạn, trong đó có bước chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo ĐTM để Cơ quan thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

HOÀN THIỆN DTM-ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
HOÀN THIỆN DTM-ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thời hạn để chủ đầu tư hoàn thiện nội dung báo cáo ĐTM

Tại khoản 1, điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, sau khi hoàn tất giai đoạn thẩm định báo cáo ĐTM, kể từ ngày có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung của cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM, chủ dự án đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo ĐTM và gửi cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM trong thời hạn tối đa 12 tháng.

Trường hợp dự án có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành.

Những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM được quy định chi tiết tại khoản 2, điều 27, Nghị định 08/2022/NĐ-CP như sau:

Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt;

Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án đã được phê duyệt;

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án (trừ trường hợp dự án đầu tư trong KCN, CCN mà địa điểm thay đổi phù hợp với phân khu chức năng của KCN, CCN được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt);

Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.

Trách nhiệm của chủ dự án khi dự án có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

Tại khoản 4, điều 37, Luật BVMT số 72/2020/QH14 có quy định: Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, trường hợp dự án có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, chủ đầu tư có trách nhiệm sau:

Thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường;

Đối với dự án phải có giấy phép môi trường, trong quá trình cấp giấy phép môi trường, chủ dự án phải báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận khi thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước nhưng không làm tăng tác động xấu đến môi trường; bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào KCN, CCN.

– Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chị trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác không thuộc những trường hợp trên; tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (nếu có).

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn pháp lý môi trường và thực hiện hồ sơ môi trường

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với kinh nghiệm 7 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp trên toàn quốc cùng với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư môi trường có trình độ chuyên môn cao sẽ hỗ trợ toàn bộ thông tin khi bạn cần.

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực ngành nghề và các tỉnh thành khác nhau, chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng, tin tưởng và hỗ trợ mức giá ưu đãi nhất.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn

Xem thêm tại: https://moitruongdgp.com/.