single page feature image

    Thông tin liên hệ

  • 232/16/7 Hiệp Thành 13, KP 5, Hiệp Thành, Quận 12
  • 0917330133
  • doangiaphat@dgpgroup.vn

Hệ thống xử lý khí thải bụi sơn Công ty You Jia Vietnam Furniture

Hệ thống xử lý khí thải bụi sơn Công ty You Jia Vietnam Furniture đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B với công nghệ than hoạt tính hấp phụ