blog img

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm cho các doanh nghiệp công ty sản xuất. Công ty cập nhật thường xuyên nghị định thông tư mới nhất liên quan đến vấn đề quan trắc môi trường trên website để các doanh nghiệp công ty sản xuất có thể nắm bắt hết các thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý môi trường được đảm bảo hơn.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 25/2020/TT-BTNMT

Quan trắc môi trường hay còn gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường, nội dung báo cáo báo gồm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất của công ty, báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường tại công ty bao gồm quản lý về nước thải, chất thải, khí thải….

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Văn bản luật, nghị định thông tư hướng dẫn lập báo cáo quan trắc bảo vệ môi trường

 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH12 có hiệu lực;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định 40/2019-NĐ-CP Ngày 13/5/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Thông tư số  35/2015/TT-BTNMT -Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT-Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Quy trình thực hiện hồ sơ lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Khảo sát thu thập thông tin dữ liệu về dự án

Tiến hành đo đạc phân tích mẫu theo tần suất vị trí thông số theo quy định

Tổng hợp giấy tờ pháp lý, thông tin dữ liệu tại dự án tiến hành lập báo cáo

Trình chủ đầu tư tiến hành ký hồ sơ báo cáo quan trắc

Nộp báo cáo tại cơ quan nhà nước thẩm duyệt (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

Quy định tần suất quan trắc môi trường và biểu mẫu báo cáo

Tần suất quan trắc lấy mẫu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường (báo cáo quan trắc) như sau: Tần suất quan trắc được quy định trong hồ sơ môi trường ban đầu doanh nghiệp đã thực hiện và đã cam kết thực hiện hoặc sẽ lấy theo tần suất theo quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Hiện nay báo cáo quan trắc môi trường còn được gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường mẫu báo cáo được thực hiện theo phụ lục VI Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Quy trình nộp hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

d) Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

 – Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

    – Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

   e) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

Hồ sơ pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường

      Khi thực hiện hồ sơ lập báo cáo quan trắc môi trường cần chuẩn bị đầy đủ các pháp lý như sau

  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết, đề án, phiếu đạt tiêu chuẩn môi trường
  • Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đầu tư
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
  • Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, sinh hoạt, công nghiệp
  • Chứng từ gom chất thải nguy hại 1 năm, biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt, công nghiệp
  • Hóa đơn điện nước
  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Giấy phép xả thải vào nguồn nước ( nếu có)
  • Giấy phép khai thác nước ngầm( nếu có)
  • Cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất quy mô công suất và các biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu

Lựa chọn Công ty môi trường Đoàn Gia Phát lập hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường

Trên 95% cán bộ, nhân viên của công ty đều đã tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành về lĩnh vực quản lý và công nghệ môi trường. Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty luôn phấn đấu, rèn luyện và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trườnglập báo cáo quan trắc môi trường cho nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực ngành nghề và các tỉnh thành khác nhau chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng và tin tưởng. Quý khách hàng khi có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ sau để tư vấn hỗ trợ và nhận giá ưu đãi nhất.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn

Xem thêm tại: https://moitruongdgp.com/.